תקנון האתר

האתר מיועד לאירועים בעברית בלבד ו/או לאירועים המיועדים לקהילה הישראלית. 

המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בין משתמשי האתר לבין הבעלים.

אין לשלוח לאתר תכנים המהווים הפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר,

אין בעלי האתר אחראים להפרה של זכויות יוצרים, לשון הרע, הוצאת דיבה, או הפרה של כל דין אחר.

יש לזכור כי פעילות האתר היא התנדבותית, וככזה, ייתכן שייארך זמן מה בטרם יועלה ארוע שנשלח או תתוקן טעות שהתגלתה.

 

האתר מכבד את פרטיותכם, ולא יעשה שימוש בפרטיכם.

 

מפעילי האתר  לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים אך הם רשאים לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע לרבות מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת דואר אלקטרוני.

 

הנכם רשאים להשתמש באתר למטרות אישיות – פרטיות בלבד. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בתכני האתר, למטרות עסקיות שמטרתם רווח, לרבות בפרסומים, פרסומים אלקטרוניים, דפוס וכיוצ"ב, תהיה המטרה אשר תהיה.

 

באתר תמצאו קישורים לעמודים ברשת האינטרנט. חלק מהקישורים מפנים לאתרים שאינם בבעלות, בשליטת ובפיקוח האתר. האתר לא יהיה אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם ובכל מקרה העובדה שהאתר מקשר לתכנים האמורים, אינו מעיד על הסכמתו לתוכנם, אמיתותם, איכותם, דיוקם, עדכניותם.

 

פרסום קישורים לכתבות באתר וכן קישורים לאתרים אחרים לא תתפרש בכל אופן כהצעה לגולשים לצפות בקישורים אלו, ואין האתר מעודד ו/או מביע תמיכה בכל דרך שהיא בעמדות, בפרסומים במוצרים ובמידע אשר מוצגים בקישורים אלו. האתר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאי להסיר קישורים או להימנע מהוספת קישורים חדשים.

 

האתר  ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לתכנים שהועברו באמצעות דואר אלקטרוני, ואשר יפורסמו באתר. האתר לא בודק, אינו כותב ואינו מוודא את אמיתותם ותוכנם של הפרסומים. האחריות הבלעדית לתכנים האמורים הנה על המפרסמים בלבד. פרסום התכנים באתר אינו מהווה עידוד ו/או המלצה לרכוש את התכנים. כל עסקה שתירקם בעקבות תכנים המתפרסמים באתר תסוכם ישירות בינכם לבין מפרסם התכנים. האתר לא יהיה צד לעסקה ולא ישא באחריות לתכנים.

 

האתר אינו מתחייב בכל צורה שהיא כי השירותים אותם הוא מספק יינתנו ללא כל הפרעה וברציפות לאורך זמן בלתי מוגבל, ללא הפסקות, בבטחה וללא טעויות.

כמו כן, האתר אינו מתחייב כי מחשביו יהיו חסינים מפני נזקים, כשלים טכניים כאלו או אחרים בתוכנה או בחומרה, באתר עצמו או אצל מי מספקיהם, היות והפעלת האתר כרוכה בשירותים של ספקים חיצוניים אשר עליהם אין למפעילי האתר כל אחריות למעשה או מחדל הנגרם על ידם ואשר גרם נזקו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או הוצאה משפטית אשר ייגרמו לגולשים באתר.

 

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי רשאים מפעילי  האתר לסגור אותו, לשנות את מראהו, עיצובו, זמינותו וכל דבר אחר כפי שיוחלט  וכל זאת מבלי צורך ליתן הודעה מראש למי מהגולשים. לא תהיה לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כספית ו/או אחרת כלפי מפעילי האתר או מי מטעמם בגין הפסקת השירות או השינויים כאמור. מפעילי האתר יעשו מאמץ סביר להודיע מראש לפני הפסקת השירות.

 

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לכם באם יופסק שירות האתר.

 

מערכת האתר תעשה ככל יכולתה לעדכן את האתר ככל שניתן אבל אין היא אחראית על טעויות שנעשו בתום לב או כטעות סופר.

 

התכנים שתעבירו לפרסום באתר יהיו חשופים לכל גולשי האינטרנט, אך יש לזכור ולהדגיש כי התכנים אינם מתפרסמים מטעמו של האתר ולפיכך הוא אינו אחראי לדיוק, אמינות, איכות, מהימנות ושלמות המידע.

 

על הגולשים, קיימת החובה לוודא כי כל התכנים אותם הם  כותבים יהיו חוקיים.

 

האתר רשאי לקצר, למחוק, לערוך, לדחות פרסום כל שהוא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וזאת מבלי שיצטרך ליתן הסבר לכך. בכל מקרה מסירת התכנים על ידכם אינה מקנה לכם זכות כלשהי לדרוש את פרסומם.

 

 

© 2019 by Tal Regev & Sigal Almog

  • Facebook